Duurzaam thuis

Op 27 september 2016 was er een bijeenkomst van Regio Noord-Veluwe.

Gezocht wordt naar allianties van bedrijven die zich in willen zetten voor duurzaamheid en ouderenzorg.

Met als doel langer thuis wonen is door Energiebesparingsgroep Noord-Veluwe het plan “Op Begaanbare Grond” gepresenteerd.

Dat gezamenlijke initiatief van Glason, Faber Installatietechniek en Prins Bouw werd zeer gewaardeerd.

MKB Winstpunt wil vanuit VNO-NCW en de Diamant van Midden-Nederland dit initiatief verder begeleiden.

Hoewel het erg druk is in de bouw ondersteunen we als groep van bedrijven dit maatschappelijke vraagstuk van harte en zetten we ons maximaal in om hier een succes van te maken.

Indicatie kosten project

Besparing:

Terugverdiend in: